Reportatge corporatiu sobre la història dels 50 anys del CETIB (Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona).

Fitxa tècnica

Categoria: Corporatiu
Empresa: CETIB
Any: 2008
Durada: 10′ 54”