AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB ALTERVIDEO.TV


INFORMACIÓ GENERAL


Denominació Social: ALTERVIDEO SL
Denominació comercial: ALTERVIDEO.TV
NIF: B-64765183.
Telèfon: +34 933 233 274
E-Mail: altervideo@altervideo.tv
Lloc Web: www.altervideo.tv

1.OBJECTE

ALTERVIDEO.TV, (d’ara endavant el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que en regula l’ús, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris de les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquesta Web assumeix el paper d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Com a Usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la Web, ja que aquest pot patir modificacions, ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la Web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació a la Web.

2.CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús de la Web.

L’accés a la Web és gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i així, es pot condicionar l’ús d’alguns dels serveis a la complementació prèvia del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis.

Serà responsabilitat de l’Usuari, mantenir tota la informació que ens faciliti, permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real.

En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts, concrets, als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes (en particular programes informàtics, filtres i bloquejos), que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

3.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta Web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia.

Tot i això, El prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

El prestador, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la Web, o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers, a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador, no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin procedir de lús il·legal o indegut de la present pàgina Web.

4.ENLLAÇOS (LINKS)

El prestador no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la redirecció a continguts de terceres Webs, atès que des d’aquí, no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers.

En tot cas, El prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes Webs, posant en coneixement a les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador, no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web . Tot i això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El prestador, es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar, o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

5.PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador, està profundament compromesa, amb el compliment de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu i de la Normativa Espanyola de Protecció de Dades i en garanteix el compliment.

Per a més informació, veure la nostra Política de privacitat